Изплатени средства по договор № РД-085 / 01.11.2014 г. (15)

  • Четвъртък, 19 Май 2016

ИНФОРМАЦИЯ

За изплатени средства по договор № РД- 085 / 01.11.2014 г. за абонаментна поддръжка, ремонт и аварийно обслужване на 7 (седем) броя асансьорни уредби, находящи се в сградата на Народен театър „Иван Вазов":

Във връзка с изпълнение на договор № РД-085 от 01.11.2014 г. за абонаментна поддръжка, ремонт и аварийно обслужване на 7 (седем) броя асансьорни уредби, находящи се в сградата на Народен театър „Иван Вазов", сключен между Народен театър „Иван Вазов" като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „ЕКСПРЕС ЛИФТ СЕРВИЗ" ООД като ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура с № 0000022684 от 01.04.2016 г., на 15.04.2016 г. е извършено плащане в размер на 1275,97 лв. с вкл.ДДС към изпълнителя включващо следното:
- месечен абонамент за м.март 2016 г. в размер на 1 180,80 лв. с вкл.ДДС съгласно Чл. 6. от договора ;
- подмяна - диктатор ДАФ40 1 бр.;
- подмяна на 3 бр.LED крушки

© Всички права запазени. Народен театър "Иван Вазов" - гр. София.