Изплатени средства по договор № РД- 085 / 01.11.2014 г. (11)

  • Понеделник, 18 Януари 2016

ИНФОРМАЦИЯ

За изплатени средства по договор № РД- 085 / 01.11.2014 г. за абонаментна поддръжка, ремонт и аварийно обслужване на 7 (седем) броя асансьорни уредби, находящи се в сградата на Народен театър „Иван Вазов":

Във връзка с изпълнение на договор № РД-085 от 01.11.2014 г. за абонаментна поддръжка, ремонт и аварийно обслужване на 7 (седем) броя асансьорни уредби, находящи се в сградата на Народен театър „Иван Вазов", сключен между Народен театър „Иван Вазов" като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „ЕКСПРЕС ЛИФТ СЕРВИЗ" ООД като ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура с № 0000021708 / 01.12.2015 г., на 07.12.2015 г. е извършено плащане в размер на 1241,77 лв. с вкл.ДДС към изпълнителя включващо следното:
- месечен абонамент за м.ноември 2015 г. в размер на 1 180,80 лв. с вкл.ДДС съгласно Чл. 6. от договора;
- подмяна на масло, метална дръжка на стойност 60,97 лв. с вкл.ДДС съгласно чл.7 ал.(3) от договора.

© Всички права запазени. Народен театър "Иван Вазов" - гр. София.