Изплатени средства по договор № РД- 085 / 01.11.2014 г. (10)

  • Петък, 20 Ноември 2015

ИНФОРМАЦИЯ

За изплатени средства по договор № РД- 085 / 01.11.2014 г. за абонаментна поддръжка, ремонт и аварийно обслужване на 7 (седем) броя асансьорни уредби, находящи се в сградата на Народен театър „Иван Вазов":

Във връзка с изпълнение на договор № РД-085 от 01.11.2014 г. за абонаментна поддръжка, ремонт и аварийно обслужване на 7 (седем) броя асансьорни уредби, находящи се в сградата на Народен театър „Иван Вазов", сключен между Народен театър „Иван Вазов" като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „ЕКСПРЕС ЛИФТ СЕРВИЗ" ООД като ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура с № 0000021229 / 01.10.2015 г., на 09.10.2015 г. е извършено месечно плащане към изпълнителя на абонамент за м.септември.2015 г. в размер на 1 180,80 лв. с вкл.ДДС съгласно условията на Чл. 6. от договора.

ИНФОРМАЦИЯ
За изплатени средства по договор № РД- 085 / 01.11.2014 г. за абонаментна поддръжка, ремонт и аварийно обслужване на 7 (седем) броя асансьорни уредби, находящи се в сградата на Народен театър „Иван Вазов":

Във връзка с изпълнение на договор № РД-085 от 01.11.2014 г. за абонаментна поддръжка, ремонт и аварийно обслужване на 7 (седем) броя асансьорни уредби, находящи се в сградата на Народен театър „Иван Вазов", сключен между Народен театър „Иван Вазов" като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „ЕКСПРЕС ЛИФТ СЕРВИЗ" ООД като ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура с № 0000021469 / 02.11.2015 г., на 17.09.2015 г. е извършено месечно плащане в размер на 1205,76 лв. с вкл.ДДС към изпълнителя включващо следното:
- абонамент за м.октомври .2015 г. в размер на 1 180,80 лв. с вкл.ДДС съгласно Чл. 6. от договора;
- подмяна на крушки, фасунги, спрей на стойност 24,96 лв. с вкл.ДДС съгласно чл.7 ал.(3) от договора.

 

© Всички права запазени. Народен театър "Иван Вазов" - гр. София.