Изплатени средства по договор № РД- 085 / 01.11.2014 г. (7)

  • Понеделник, 18 Май 2015

ИНФОРМАЦИЯ

За изплатени средства по договор № РД- 085 / 01.11.2014 г. за абонаментна поддръжка, ремонт и аварийно обслужване на 7 (седем) броя асансьорни уредби, находящи се в сградата на Народен театър „Иван Вазов":

Във връзка с изпълнение на договор № РД- 085 / 01.11.2014 г. за абонаментна поддръжка, ремонт и аварийно обслужване на 7 (седем) броя асансьорни уредби, находящи се в сградата на Народен театър „Иван Вазов", сключен между Народен театър „Иван Вазов" като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „ЕКСПРЕС ЛИФТ СЕРВИЗ" ООД като ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура с № 0000020066/04.05.2015 г., на 12.05.2015 г. е извършено месечно плащане към изпълнителя на: абонамент за м.04.2015 г. съгласно условията на Чл. 6. от договора и подмяна лизен инокс на малък асансьор-сцена, в размер общо на 1 258,80 лв. с вкл.ДДС

© Всички права запазени. Народен театър "Иван Вазов" - гр. София.