Изплатени средства по договор № РД- 085 / 01.11.2014 г. (2)

  • Неделя, 15 Февруари 2015

ИНФОРМАЦИЯ

За изплатени средства по договор № РД- 085 / 01.11.2014 г. за абонаментна поддръжка, ремонт и аварийно обслужване на 7 (седем) броя асансьорни уредби, находящи се в сградата на Народен театър „Иван Вазов":

1. Във връзка с изпълнение на договор № РД- 085 / 01.11.2014 г. за абонаментна поддръжка, ремонт и аварийно обслужване на 7 (седем) броя асансьорни уредби, находящи се в сградата на Народен театър „Иван Вазов", сключен между Народен театър „Иван Вазов" като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „ЕКСПРЕС ЛИФТ СЕРВИЗ" ООД като ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура с № 0000019250/08.01.2015 г., на 20.01.2015 г. е извършено месечно плащане към изпълнителя на абонамент за м.12.2014 г. в размер на 1208,40 лв. с вкл.ДДС съгласно условията на Чл. 6. от договора.

Последно променена в Четвъртък, 26 Февруари 2015
© Всички права запазени. Народен театър "Иван Вазов" - гр. София.