Информация за сключен договор

  • Четвъртък, 20 Ноември 2014

В резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и ремонт (включително и резервни части) на седем броя асансьорни уредби в сградата на Народен театър „Иван Вазов" на 01.11.2014 год. е сключен договор № РД-085 / 2014 г. между НТ „Иван Вазов" и „ЕКСПРЕС ЛИФТ СЕРВИЗ" ООД.

Договор

Създаден на 20.11.2014 г.

© Всички права запазени. Народен театър "Иван Вазов" - гр. София.