Обществена поръчка - Отпечатване и доставка на печатни информационни материали за популяризиране дейността на Народен театър „Иван Вазов“ във връзка с неговата 110 годишнина: „Годишник 2013 г.“ и „Албум - 110 години Народен театър „Иван Вазов“

  • Четвъртък, 27 Март 2014

Класиране на участниците


Публична покана

Техническа спецификация

Методика за оценяване

Образци

FED форма

 


Отговор на постъпило запитване

Отговор на постъпило запитване №2

Важно уточнение от възложителя:
Поради техническа грешка е допуснато разминаване в данните посочени в техническото задание и в ценовата оферта (Образец 3). Тук можете да откриете коригирания вариант на Образец 3, който се поставя в Плик 3.
Извиняваме се за създаденото неудобство.

 

© Всички права запазени. Народен театър "Иван Вазов" - гр. София.