Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на „Ведомствен стол-клуб и бюфет" в сградата на НТ „Иван Вазов"

  • Четвъртък, 04 Юли 2013
© Всички права запазени. Народен театър "Иван Вазов" - гр. София.