Отговори на запитвания по публична покана за "Доставка на готови храни"

  • Понеделник, 03 Септември 2012

Допълнение от 24.08.2012 г. и от 28.08.2012 г. към отправената публична покана на 20.08.2012 г.

Допълнителната документация и отговор на запитване от ПИ ЕС ТРЕЙД можете да откриете тук.

Отговор на запитване от 28.08.2012 г., получено по електронен път, можете да откриете тук.

Последно променена в Сряда, 16 Януари 2013
© Всички права запазени. Народен театър "Иван Вазов" - гр. София.